Máy đo lưu lượng siêu âm

Hơn 20 năm kinh nghiệm sản xuất

Lưu lượng kế siêu âm Doppler cầm tay DF6100-EH

  • Handheld Doppler Ultrasonic Flowmeter DF6100-EH

    Lưu lượng kế siêu âm Doppler cầm tay DF6100-EH

    Dòng máy đo lưu lượng siêu âm cầm tay Doppler DF6100-EHđược thiết kế để đo lưu lượng thể tích bên trong ống dẫn kín, đường ống phải chứa đầy chất lỏng và phải có một lượng nhất định bọt khí hoặc chất rắn lơ lửng trong chất lỏng.

    Đồng hồ đo lưu lượng siêu âm Doppler có thể hiển thị tốc độ dòng chảy và bộ tổng lưu lượng, v.v. và được cấu hình với đầu ra 4-20mA, OCT.

Gửi tin nhắn của bạn cho chúng tôi: